Wat doet ORTEON?

ORTEON helpt bedrijven met het op orde brengen én houden van wettelijke verplichtingen en de inspecties die daarbij horen.

Een Technische Dienst (TD) heeft meestal ruim voldoende werk aan het draaiende houden van de dagelijkse gang van zaken en de ad hoc klussen (verstoringen) die daar nog bij komen.  Wettelijke inspecties willen daarom wel eens uitgesteld worden. Als ze wel worden uitgevoerd, komen de resultaten en benodigde acties dikwijls “onder op de stapel” te liggen omdat tijd en prioriteit elkaar bevechten.  Veiligheid en milieu kunnen hierdoor in het geding komen.

ORTEON kan uw organisatie helpen, omdat ORTEON zich concentreert op de voor uw bedrijf benodigde inspecties. ORTEON kan uw TD hierover van advies dienen en met geringe middelen, makkelijk en doeltreffend helpen. Daardoor hoeft uw TD niet zelf “het wiel” uit te vinden. Zo kunnen de inspectie processen doorlopen terwijl uw TD zich kan blijven richten op de dagelijkse taken.